Enkel Retur

Hvis du ønsker å benytte deg av angretten, finner du informasjon om dette under «Angrerett» i kundeservicemenyen til venstre på denne siden. Husk at vi har utvidet Angrerett på 20 dager.


Ved reklamasjon sender du oss en e-post med beskrivelse av feil på varen, legg gjerne ved et bilde som dokumentasjon dersom dette er mulig. Vi behandler din reklamasjon så raskt vi kan. I tilfeller hvor vi kan har behov for utfyllende informasjon kontaker vi deg ang. dette. Dersom din reklamasjon tas til følge vil vi sende deg et nytt produkt. Skulle vi ønske varen du har reklamert på i retur vil vi opplyse om dette og legge ved ferdig frankert returpakkelapp i sendingen med erstatningsvaren.


All annen retur kan kun skje etter avtale med Easy FODMAP.