KOSTHOLDSVEILEDNING

Få hjelp av klinisk ernæringsfysiolog på nett og telefon

Store kostholdsendringer trenger ikke å være slitsomt eller vanskelig. Vi hjelper deg med det du trenger – ny kunnskap, nye matvarer, nye handlelister, orientering i butikk og koordinering med resten av familien, slik at livet kan gå sin vante gang.

Sammen med oss kan du få en skreddersydd kostholdsplan fra elimineringsfasen, til reintroduksjonsfasen og veien videre.

Irritabel tarm-syndrom

Begrepene IBS og irritabel tarm-syndrom brukes om hverandre. IBS er det engelske ordet for irritabel tarm, og står for Irritable Bowel syndrom.

Irritabel tarm-syndrom (IBS) er ikke en sykdom, men en fellesbetegnelse på flere plager som har med tarm og fordøyelse å gjøre.

Tilstanden er vanlig, og man anslår at 8–25 % av befolkningen rammes av dette på̊ et eller annet tidspunkt i livet. Irritabel tarm-syndrom forekommer hos personer i alle aldre, men er noe vanligere hos kvinner enn hos menn.

Per i dag kjenner man ikke til årsaksmekanismen bak irritabel tarm-syndrom, men nyere forskning har vist at det nok er flere faktorer som spiller en rolle for utviklingen av syndromet, og at dette kan inkludere både arv, kosthold, tarmbakterier, immunforsvar og hormoner.

Vanlige symptomer ved irritabel tarm er oppblåsthet, følelsen av «stinnhet», diaré, forstoppelse, treg mage, hard mage, magesmerter og ufullstendige tømninger.

Det er svært individuelt hvilke av symptomene man har, hvor uttalte de er og i hvor stor grad man opplever det som plagsomt.

Enkelte kan i kortere eller lengre perioder føle seg symptomfrie, mens man kan ha lengre perioder med mye plager.
For noen er hovedproblemet løs mage, andre har hard eller treg mage, og noen har en kombinasjon av disse.

Det er vanlig at plagene forverres utover dagen, og det bedres som regel etter at man har vært på toalettet.

FODMAP

FODMAP står for fermenterbare oligosakkarider, disakkarider, monosakkarider og polyoler.Dette er hovedgrupper av forskjellige typer karbohydrater, som i ulik grad fordøyes i tynntarmen.

Ufordøyde karbohydrater kan føre til ulike plager, som stammer fra blant annet bakterienes nedbryting av ufordøyde FODMAP-er i tykktarmen.

Det er forskere ved Monash University i Australia som står bak begrepet FODMAP, og har gjennom sin forskning avdekket flere sammenhenger mellom inntak av FODMAP-karbohydrater og irritabel tarm.

Det er også̊ de som står bak testingen av FODMAP-innhold i matvarer, og er derfor de hittil viktigste bidragsyterne for den kunnskapen vi i dag har om FODMAP-ers effekt på̊ fordøyelsen.

Oligosakkaridene, disakkaridene, monosakkaridene og polyolene som kan utgjøre problemer for fordøyelsen vår, er helt spesifikke karbohydrater som går under navnene: fruktaner, galaktaner, laktose, fruktose og polyoler. FODMAP-eliminering går ut på å redusere inntaket av matvarer med nevnte karbohydrater.

Vi hjelper deg med utvikling og testing av FODMAP-strategien for utredning og tiltak for mindre mageplager. Dette gjøre i all hovedsak gjennom to faser:

Elimineringsfase (streng fase)

  • Her hjelper vi deg å sortere vekk matvarer du vanligvis spiser som har høy mengder FODMAP i seg. Sammen bytter vi ut disse matvarene med alternativer som er lave på FODMAP. Dette tilpasset dine ønsker og preferanser.

Re-introduksjonsfase (testfase)

Her begynner det å bli spennende. Om du har en god effekt av FODMAP-eliminering så tester vi hvilke typer FODMAP-kategorier som skaper mageproblemer for deg. I praksis vil det si at vi legger opp en testfase med enkeltmatvarer som kun inneholder én type FODMAP-kategori (utvalgt matvarer – ikke nødvendig å teste all type mat). Basert på dette får vi info om hvilke matvarer du skal være forsiktig med i fremtiden, samtidig som vi avklarer hvilke matvarer som du tåler og kan reintrodusere i kostholdet ditt. Dette vil gjøre livet med irritabel tarm mindre restriktivt, samtidig som vi reduserer risikoen for næringsstoffmangler og unødvendige stress.

Vi ønsker å gjøre det enkelt for deg

Vi tilbyr trygg veiledning og fleksible kostholdsplaner per telefon eller nett.

Du trenger ikke registrere alt du spiser.

Våre kliniske ernæringsfysiologer hjelper deg gjennom hele prosessen.

Oppfølgningen vil foregå på denne måten

1. Trykk på Jeg er interessert!

og registrer deg i kontaktskjemaet

2. En av våre kliniske ernæringsfysiologer tar kontakt for å avtale et tidspunkt for den første samtalen

Første samtale

Utredning, kostholdsintervju og produksjon av individuelt tilpasset kostholdsplan lav på FODMAP`s

Tid til gjennomføring: 2 timer

Spørsmål og svar om irritabel tarm syndrom og FODMAP

Kostholdutredning:

Vurdering av andre mulige årsaker til mageplager. OBS! Viktig at du har vært utredet av fastlege og/eller spesialisthelsetjenesten før vi legger til rette for FODMAP-eliminering.

Du vil få tilbud om parallell kostholdsveiledning, som for eksempel hjelp til FODMAP-eliminering sammen med vektnedgang

Kostholdintervju:

Klinisk ernæringsfysiolog hjelper deg å huske hva du vanligvis spiser og drikker i løpet av en vanlig uke

Identifisering av matvarer med høy FODMAP-verdi og hjelp til å bytte ut disse med passende alternativer som er lave på FODMAP. Dette tilpasset dine preferanser, ønsker og behov.

Planen testes i praksis i to uker.


Andre samtale

Kontroll og muligheten for å stille spørsmål, samt justering av kostholdsplan om det er noe som har vist seg å være utfordrende.

Tid til gjennomføring: 30–60 minutter

Spørsmål og svar om irritabel tarm-syndrom og FODMAP

Vi tilpasser planen basert effekt så langt og på hva som er utfordrende i praksis, samt utvider med større matvarefleksibilitet om ønskelig

Du fortsetter å følge planen i ytterligere 2-4 uker, avhengig av effekt


Tredje samtale

Vurdering av effekt og initiering av reintroduksjonsfasen

Tid til gjennomføring: 60 minutter

Vurdering av effekt, og status på mageplager

Legger til rette for individualisert reintroduksjonsplan

Viktig for å identifisere hvilke FODMAP-er og matvarer du reagerer på, samt vurdering av toleranse-/mengdegrenser. Dette redusere risiko for feilernæring (næringsstoffmangler)

Du får en tilpasset plan for testing av ulike matvarer som representerer de forskjellige FODMAP-kategoriene; fruktaner, galaktaner, laktose, fruktose, polyoler

Du tester reintroduseringen. Varighet 1–4 uker avhengig av hvor mange av FODMAP-kategoriene du reagerer på.


Fjerde samtale

Tilbakemelding på resultat og oversendelse av nødvendig ressursmateriell for veien videre

Målet med reintroduksjonsfasen er å begrense omfanget av restriksjon av matvarer med FODMAP-innhold.

De fleste reagere på 1 til 3 typer FODMAP-er (av 5–6 mulige).

Identifisering av hvilke FODMAP-er du reagerer på øker fleksibiliteten i kostholdet ditt og reduserer samtidig sjansen for feilernæring

Endring av kostholdsplattform tilpasset funn

Oversending av aktuelt ressursmateriale tilpasset FODMAP-er og matvarer du reagerer på.

Tilbud om videre oppfølging

Vi hjelper deg med å balansere kostholdet ditt, slik at du spiser og drikker alle næringsstoffene du trenger for optimal funksjon og helse! Du lærer å spise sunt og variert på en enkel måte, basert på eventuelle restriksjoner vi har funnet i eliminerings- og reintroduksjonsfasen. Hvis du har valgt å få hjelp med parallelle kostholdproblemstilinger som f. eks. vektnedgang, vil du få tilbud om videre oppfølgning for dette.

Etter oppfølgning med oss har du fått

Kunnskap til å identifisere hvilke matvarer du reagerer på

En konkret og fleksibel kostholdsplan med flere måltidsalternativer (minst mulig rigid!), som er tilpasset din mage, preferanser jobb- og familiesituasjon og målsetninger

En hverdag med mindre mageplager

Muligheten til å få hjelp til sunn, helhetlig og god ernæring

Du kan også benytte deg av rabatterte matvarer i produktutvalget vårt!

Dette vil forenkle tilværelsen gjennom hele oppfølgningen

Elimineringspakken:

  • Tilpasset 4 uker i eliminasjonsfase
  • Inkluderer: FODMAPPED for you!-produkter til alle eller halvparten av middager hele måneden + oppskrifter

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om kostholdsveiledning!

Jeg er interessert!