Irritabel tarm-syndrom (IBS) er en kronisk lidelse med plager fra mage og tarm (12). Plagene varierer fra person til person og skiller seg fra hverandre på styrke av plager, varighet og tid mellom når man har plager (24, 25). Vanlige plager er magesmerter, spenninger, gassavgang, endret avføringsmønster (løs eller hard mage) og oppblåsthet. Hvilken type IBS du har bestemmes av sammensetning av disse plagene. Avhengig av hvilke typer plager du har, er det ulike kost- og livsstilstiltak som skal utprøves. Vi skal skrive mye mer om dette senere.

Legen din gjør en viktig oppgave i å diagnostiseres riktig type irritabel tarm-syndrom

For at din kliniske ernæringsfysiolog skal kunne hjelpe deg med gode strategier for mindre mageplager så må behandler vite hvilken type IBS du har. Dette gjøres blant annet basert på en forundersøkelse som utføres av legen din.

Lege gjennomfører en nøye sykdomsanamnese, som vil si en grundig utspørring av plager.
Videre skal legene benytte Rome kriteriene IV som grunnlag for diagnostisering. Resultater er diagnose av en av følgende undergrupper av IBS:

– IBS-C (dominerende forstoppelse)
– IBS-D (dominerende diare)
– IBS-M (vekslende løs/hard mage)
– IBS-U (ikke klassifiserbart, men likeledes en IBS-diagnose)

Dessverre ser vi at for få leger ikke benytter seg av dette verktøyet, noe som vil gå ut over hvor målrettet hjelp man kan få fra kliniske ernæringsfysiologer.
Spør legen din om hvilken type IBS du har!

ROME IV diagnostiske kriterier for irritabel tarm-syndrom
Tilbakevendende magesmerter i gjennomsnitt én dag per uke de siste tre månedene, assosiert med to eller flere av følgende symptomer
1. Smerter i forbindelse med toalettbesøk
2. Assosiert med endret avføringsmønster (hyppighet, toalettbesøk)
3. Assosiert med endret konsistens på avføring
Symptomene må ha hatt en varighet på minimum seks måneder.

IBS-C (forstoppelse)
>25 % av toalettbesøk med Bristolskala type 1 eller 2 OG <25 % toalettbesøk med Bristolskala type 6 og 7

IBS-D (diare)
>25 % av toalettbesøk med Bristolskala type 6 eller 7 OG <25 % toalettbesøk med Bristolskala type 1 og 2

IBS-M (vekslende)
>25 % av toalettbesøk med Bristolskala type 1 eller 2 OG >25 % toalettbesøk med Bristolskala type 6 og 7

IBS-U (udefinert)
Pasienter som imøtekommer kriterier for IBS, men som ikke passer inn i kategoriene over.

Bildet hentet fra: www.moxalole.no

Skrevet at klinisk ernæringsfysiolog og gründer i FODMAP Skandinavia, Helge Andreas Felberg.

12.Chey, W.D., J. Kurlander, and S. Eswaran, Irritable bowel syndrome: a clinical review. JAMA, 2015. 313(9): p. 949-58.
24.Hungin, A.P., et al., The prevalence, patterns and impact of irritable bowel syndrome: an international survey of 40,000 subjects. Aliment Pharmacol Ther, 2003. 17(5): p. 643-50.
25.Boeckxstaens, G.E., et al., Phenotyping of subjects for large scale studies on patients with IBS. Neurogastroenterol Motil, 2016. 28(8): p. 1134-47.